Gudbrand Gudbrandsen Skatteboe (1875-1965)

Var en av våre beste rifleskyttere i årene etter århundreskiftet. Vant Norges første individuelle OL-gull i 1906.
4 OL-gull 1906 og 1908