NORSK IDRETTS ÆRESGALLERI

Norges fremste idrettsutøvere gjennom tidene

Her finner du 196 av Norges fremste toppidrettsutøvere og 31 lag gjennom tidene, som alle har vist en fremragende idrettsprestasjon og er blitt belønnet for dette ved å bli oppnevnt i dette Æresgalleriet.

Utøvere på tilsvarende plan som fremdeles er toppaktive vil først bli vurdert når deres toppidretts-karriere er avsluttet.